best free css templates

Kutak za iznajmljivače

Poštovani iznajmljivači i oni koji to tek planiraju postati,
ovo je kutak u kojem možete pronaći osnovne informacije o Propisima i Zakonskim obvezama koje ste dužni ispuniti ukoliko se bavite pružanjem Ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Prioritetne obveze iznajmljivača su: 


- na ulazu u objekt istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta
- cjenik vidno istaknuti u smještajnom objektu
- dostaviti kopiju rješenja u TZ (ukoliko ste mijenjali rješenje ili ste novi iznajmljivač)
- platiti boravišnu pristojbu u zakonskom roku
- izdavati račune gostima (ili čuvati potvrdu računa od agencije)
- voditi evidenciju prometa
- platiti porez na proviziju na primljene usluge posredovanja
- prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (24 sata)
- po završetku sezone uplatiti članarinu (dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ i uplatiti turističku članarinu).  

Turistička članarina


Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15 i 121/16) građani koji ostvaruju prihod od iznajmljivanja dužni su plaćati turističku članarinu na ukupno ostvaren prihod. Obračun turističke članarine obračunava se na način da se ukupno ostvaren prihod množi s koeficijentom razreda turističkog mjesta te se umjesto znaka jednakosti (=) upiše %. Koeficijent obračuna za prvu skupinu u razredu D iznosi 0,11628.

IZGLED UPLATNICE ZA TURISTIČKU ČLANARINU:

> Platitelj: Ime i prezime, adresa ili naziv pravne osobe, adresa
> Primatelj: Prolazni račun turističke članarine TZO Vrhovine
> Model: HR67
> Broj računa primatelja / IBAN PRIMATELJA: HR0710010051751227150
> Poziv na broj odoborenja: OIB iznajmljivača
> Opis plaćanja: Članarina Turističkoj zajednici Općine Vrhovine

Obrazac TZ (za obračun turističke članarine) možete preuzeti ovdje

Boravišna pristojba


Uredbom o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu, koja je izglasana na sjednici Vlade u Kninu početkom kolovoza boravišna, boravišna pristojba u raste za 0,50 kn u destinacijama D razreda. Osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu i dalje u destinacijama razreda D boravišnu pristojbu plaćaju u iznosu od 150,00 kn po krevetu.
Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuju u tri jednaka obroka, i to prvi obrok do 31. srpnja, drugi do 31. kolovoza, a treći do 30. rujna tekuće godine.
Pravne ili fizičke osobe koje plaćaju boravišnu pristojbu po osobi i noćenju prema Zakonu o boravišnoj pristojbi dužne su vršiti uplate svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.
Uplatnice su dostupne u sustavu eVisitor pod rubrikom Financije – Uplatnica kao i na Početnoj stranici.

IZGLED UPLATNICE ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU:

> Platitelj: Ime i prezime, adresa ili naziv pravne osobe, adresa
> Primatelj: Boravišna pristojba TZO Vrhovine
> Model: HR67
> Broj računa primatelja / IBAN PRIMATELJA: HR8810010051751204740
> Poziv na broj odoborenja: OIB iznajmljivača
> Opis plaćanja: Boravišna pristojba Tističkoj zajednici Općine Vrhovine 

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Adresa :

TZO-Vrhovine
Senjska 48,                    
Vrhovine, 53223 
OIB : 39290995266


Kontakt : 

Email: tzo-vrhovine@vrhovine.hr
Phone: +385 (53) 775 010
Fax: +385 (53) 775 601