IQM Destination Lika

Poštovani,

Nacionalni park Plitvička jezera i Klaster Lika Destination potpisali su ugovor s tvrtkom Feel IQM o provođenju projekta IQM Destination Lika, a kroz ovaj projekt, u koji će biti uključeno stotinjak dionika iz Lika destinacije, uspostavit će se mjerljivi sustav razine kvalitete usluga, ponude Nacionalnog parka, kao i same destinacije, pri čemu će se kroz individualnu edukaciju samih dionika podići sadašnja razina kvalitete u destinaciji, čime će Lika destinacija biti prepoznatljivija na turističkom tržištu. U projekt IQM Destination LIKA biti će uključeni subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (vlasnici smještajnih objekata, ugostitelji, OPG-ovci, atrakcije, turističke agencije, udruge i sl.). 

Svi zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail [email protected].

Drugi poziv za uključivanje u projekt IQM Destination Lika nalazi se ovdje :

Adresa :

TZO-Vrhovine
Senjska 48,
Vrhovine, 53223
OIB : 39290995266

Kontakt :

Email: [email protected]
Phone: +385 (53) 775 010
Fax: +385 (53) 775 601

Skip to content