Poštovani iznajmljivači i oni koji to tek planiraju postati,

ovo je kutak u kojem možete pronaći osnovne informacije o Propisima i Zakonskim obvezama koje ste dužni ispuniti ukoliko se bavite pružanjem Ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Obaveze iznajmljivača

Prioritetne obveze iznajmljivača su:

– na ulazu u objekt istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta
– cjenik vidno istaknuti u smještajnom objektu
– dostaviti kopiju rješenja u TZ (ukoliko ste mijenjali rješenje ili ste novi iznajmljivač)
– platiti boravišnu pristojbu u zakonskom roku
– izdavati račune gostima (ili čuvati potvrdu računa od agencije)
– voditi evidenciju prometa
– platiti porez na proviziju na primljene usluge posredovanja
– prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (24 sata)
– po završetku sezone uplatiti članarinu (dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ i uplatiti turističku članarinu).

Turistička članarina

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15 i 121/16) građani koji ostvaruju prihod od iznajmljivanja dužni su plaćati turističku članarinu na ukupno ostvaren prihod. Obračun turističke članarine obračunava se na način da se ukupno ostvaren prihod množi s koeficijentom razreda turističkog mjesta te se umjesto znaka jednakosti (=) upiše %. Koeficijent obračuna za prvu skupinu u razredu D iznosi 0,11628.

IZGLED UPLATNICE ZA TURISTIČKU ČLANARINU:

> Platitelj: Ime i prezime, adresa ili naziv pravne osobe, adresa
> Primatelj: Prolazni račun turističke članarine TZO Vrhovine
> Model: HR67
> Broj računa primatelja / IBAN PRIMATELJA: HR0710010051751227150
> Poziv na broj odoborenja: OIB iznajmljivača
> Opis plaćanja: Članarina Turističkoj zajednici Općine Vrhovine

Obrazac TZ (za obračun turističke članarine) možete preuzeti ovdje.

 

Boravišna pristojba
Temeljem članka 15. novog Zakona o turističkoj pristojbi, odluku o visini turističke pristojbe od ove godine donose županijske skupštine, za svaku jedinicu lokalne samouprave sa svog područja, uz prethodno mišljenje lokalne turističke zajednice.

Na sjednici županijske skupštine Ličko-senjske održanoj 11.rujna 2019. godine donesena je 

“ODLUKA o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije 

kojom je određena visina turističke pristojbe za sve gradove i općine u Ličko-senjskoj županiji.

Slijedom Odluke, uz napomenu da više nema podjele po turističkim razredima, za područje Općine Vrhovine od sljedeće će se godine (2020.) primjenjivati sljedeći iznosi kod naplate turističke pristojbe (paušalno i po noćenju):

A) Turistička pristojba za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost / PO OSOBI

– za razdoblje 1.4.-30.9. 7,00 kuna po osobi; za ostalo razdoblje 5,00 kuna po osobi

B) Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) (po osobi) iznosi:

– za razdoblje 1.4.-30.9. 6,00 kuna po osobi; za ostalo razdoblje 3,50 kuna po osobi

C) Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem PAUŠALNOM IZNOSU

– smještaj u domaćinstvu 245,00 kuna po krevetu godišnje,
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 140,00 kuna po krevetu godišnje
– smještaj u domaćinstvu ukampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu 350,00 kuna
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ukampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu 175,00 kuna

D) Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i članove uže obitelji u godišnjem paušalnom iznosu iznosi / VIKENDAŠI:

– prvi član 60,00 kuna, drugi član 60,00 kuna, svaki sljedeći član 25,00 kuna.

IZGLED UPLATNICE ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU:

> Platitelj: Ime i prezime, adresa ili naziv pravne osobe, adresa
> Primatelj: Boravišna pristojba TZO Vrhovine
> Model: HR67
> Broj računa primatelja / IBAN PRIMATELJA: HR8810010051751204740
> Poziv na broj odoborenja: OIB iznajmljivača
> Opis plaćanja: Boravišna pristojba Turističkoj zajednici Općine Vrhovine

Upute za iznajmljivače soba, apartmana i prostora za kampiranje