Usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Obavještavamo Vas kako je od ponedjeljka 3. kolovoza 2020. unutar sustava eVisitor vidljiv obračun turističke članarine za 2020. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)  i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20).

Podsjećamo kako je od 1. siječnja  2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2019. godini. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica.

 

Primjer 1. Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2019. godini je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina. Maksimalni broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIB-u) te prema području grad/općine odnosno prema turističkoj zajednici.

 

Primjer 2. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.

 

Primjer 3. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 2 puta po 4 kreveta. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.

 

Napominjemo kako je Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, izvršila predmetni obračun te podatke dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti implementirali unutar sustava eVisitor.

 

Nadalje, sukladno odredbama Pravilnika o sustavu eVisitor, putem sustava eVisitor na osnovi podataka Porezne uprave, obveznicima plaćanja turističke članarine u paušalnom iznosu dostavljat će se informacija o iznosu zaduženja te načinu plaćanja turističke članarine.

 

U slučaju da obveznik i/ili Porezna uprava bude imala pitanja vezana uz broj kreveta usmjerit će komunikaciju pojedinačno prema nadležnoj turističkoj zajednici. S obzirom da se zaduženje temelji na podacima iz sustava eVisitor u slučaju pogrešno unesenih podataka o kapacitetima odnosno obvezniku može doći do odstupanja od stvarnog stanja pa vas u navedenom slučaju molimo da svaki takav upit detaljno provjerite te izvršite potrebne ispravke kako bi podaci u eVisitoru u potpunosti bili usklađeni s podacima iz rješenja odnosno podacima koje porezna uprava vodi a temelju OIB sustava.

Kako bi se što kvalitetnije i ažurnije ispravile možebitne pogreške, u slučaju kada se obveznik javi ispostavi Porezne uprave te prijavi zaduženje članarine u pogrešnom iznosu nadležni službenici Porezne uprave tražit će od poreznog obveznika rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u, te na temelju navedenog rješenja, ponovno utvrditi godišnji iznos članarine i uočenu pogrešku upisati u posebnu tablicu koja će se na dnevnoj razini dostavljati nadležnoj turističkoj zajednici putem emaila.

 

U slučaju kada se obveznik javi nadležnoj lokalnoj turističkoj zajednici  te prijavi zaduženje članarine u pogrešnom iznosu, turističke zajednice će odgovoriti obveznicima na upite i napraviti će izmjene u eVisitoru, a ako to nije moguće koristit će se uobičajeni način eskalacije.

 

Isto tako napominjemo kako je obračun vidljiv samo obveznicima, a ne i turističkim zajednicama. Shodno navedenom u prilogu dostavljamo prikaz obavijesti vezano za predmetni obračun koji je vidljiv obveznicima plaćanja istog.

 

Završno, obavještavamo vas kako su o predmetnom upoznate sve područne ispostave Porezne uprave.

 

 

Adresa :

TZO-Vrhovine
Senjska 48,
Vrhovine, 53223
OIB : 39290995266

Kontakt :

Email: [email protected]
Phone: +385 (53) 775 010
Fax: +385 (53) 775 601

Skip to content