free css templates

Smjernice i preporuke za postupanje prema općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) za korisnike sustava eVisitor

25.05.2018. godine, kao datum početka primjene Opće Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. označava novi pristup problematici zaštite osobnih podataka gdje formalno ispunjavanje određenih zakonskih uvjeta više nije dovoljno. Odredbe Opće uredbe i ostalih primjenjivih propisa treba shvatiti kao potrebu za uvođenjem stalnog procesa kontrole i zaštite u postupcima prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka kako bi osigurali zakonitu, poštenu i transparentnu obradu.

Atrakcije s područja i okolice - TZO-Vrhovine

Dragi iznajmljivači,
za turističku sezonu 2018. godine Turistička zajednica Općine Vrhovine izradila je brošure i turističke karte kako bi iznajmljivači prbližili svojim gostima atrakcije s područja i okolice.
Navedeni materijali nalaze se u prostorijama Turističke zajednice.
Uspješnu turističku sezonu 2018. godine želi Vam Turistička zajednica Općine Vrhovine! 

Bespovratna sredstva iz Ministarstva turizma

 
Obaviještavamo Vas da je Ministarstvo turizma na svojim mrežnim stranicama objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  • MJERA A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam
  • MJERA B - razvoj posebnih oblika turizma
  • MJERA C - dostupnost i sigurnost
  • MJERA D - prepoznatljivost


Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).  Javni poziv traje do zaključno 20.3.2018. 

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija koja je sastavni dio ovog Javnog poziva nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva. 

Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta) 
a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj) 
a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo - OPG) 
b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma) 
c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci) 
d-prepoznatljivost@mint.hr („Hrvatski otočni proizvod“) 

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512; e-mail: pmo-hd@infodom.hr

Adresa :

TZO-Vrhovine
Senjska 48,                    
Vrhovine, 53223 
OIB : 39290995266


Kontakt : 

Email: tzo-vrhovine@vrhovine.hr
Phone: +385 (53) 775 010
Fax: +385 (53) 775 601