Poštovani iznajmljivači i oni koji to tek planiraju postati,

ovo je kutak u kojem možete pronaći osnovne informacije o Propisima i Zakonskim obvezama koje ste dužni ispuniti ukoliko se bavite pružanjem Ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Obaveze iznajmljivača

Prioritetne obveze iznajmljivača su:

– na ulazu u objekt istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta
– cjenik vidno istaknuti u smještajnom objektu
– dostaviti kopiju rješenja u TZ (ukoliko ste mijenjali rješenje ili ste novi iznajmljivač)
– platiti boravišnu pristojbu u zakonskom roku
– izdavati račune gostima (ili čuvati potvrdu računa od agencije)
– voditi evidenciju prometa
– platiti porez na proviziju na primljene usluge posredovanja
– prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (24 sata)
– po završetku sezone uplatiti članarinu (dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ i uplatiti turističku članarinu).

Turistička članarina

Obrazac TZ2 predaje se do 15. siječnja tekuće godine, a odnosi se na razdoblje nove (tekuće) kalendarske godine.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja 2023. godine za 2023. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz 2022. godine.

U skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) (NN 144/20) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 148/22), visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

Godišnji paušalni
iznos članarine
(u eurima)
Smještaj u domaćinstvu
– po krevetu
5,97 EUR (osnovni)
-50% = 2,99 EUR  (pomoćni)
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu – po krevetu
3,98 EUR  (osnovni)
-50% =1,99 EUR (pomoćni)
Smještaj u domaćinstvu u objektu
za robinzonski smještaj
– po osobi
5,97 EUR
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu u objektu
za  robinzonski smještaj
– po osobi
3,98 EUR
Smještaj u domaćinstvu u objektu
vrste kamp i kamp odmorište
– za svaku smještajnu jedinicu
10,62 EUR

 

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu objektu
vrste kamp i kamp odmorište
– za svaku smještajnu jedinicu
7,96 EUR

NN 148/2022

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_148_2250.html

  • pod obračunsko razdoblje navodi se iduća godina odnosno razdoblje od 1.2023.-31.12.2023.
  • broj kreveta (ležajeva) unosi se sukladno Rješenju o odobrenju
  • iznosi turističke članarine po krevetu (ležaju) koji se navode u obrascu odnose se na zaduženja koja će se formirati tijekom iduće (2023.) godine.
  • ako se kao način plaćanja odabere jednokratna uplata (stavka 16. u obrascu), iznos turističke članarine potrebno je podmiriti do 31.7., a ako se odabere obročno plaćanje onda se isto vrši u tri rate (31.7., 31.8. i 30.9.2023.)
  • u točki 17. obrasca TZ2 upisuje se ukupan iznos primitaka iz evidencije prometa iz 2022. godine
  • obrazac se podnosi elektroničkim putem (preko sustava ePorezna).

Za iznajmljivače kojima je prema mjestu prebivališta nadležna ispostava Porezne uprave u Otočac, obrasci se mogu dostaviti direktno u navedeni ured ili poštom.

Podsjećamo da uplatnicu (obrazac HUB 3A) za uplatu turističke članarine možete preuzeti u sustavu  e Visitor,  u rubrici FINANCIJE / UPLATNICE.

Podaci za uplatu (nalaze se u sustavu) jesu slijedeći:

> Platitelj: Ime i prezime, adresa ili naziv pravne osobe, adresa
> Primatelj: Prolazni račun turističke članarine TZO Vrhovine
> Model: HR67
> Broj računa primatelja / IBAN PRIMATELJA: HR0710010051751227150
> Poziv na broj odoborenja: OIB iznajmljivača
> Opis plaćanja: Članarina Turističkoj zajednici Općine Vrhovine

Turistička pristojba
Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine” br. 52/19), članka 1. stavka 2. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe („Narodne novine” br. 71/19) te članka 19, i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 ispravak), Županijska skupština na VIII. sjednici održanoj 30. siječnja 2020, godine, donijela je :
 

ODLUKU o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina turističke pristojbe po osobi i noćenju, visina godišnjeg paušalnog iznosa koji plaćaju osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te visina godišnjeg paušalnog iznosa koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji za 2021. godinu.

Članak 2.

Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, po osobi i noćenju određuje se po gradovima i općinama kako slijedi:

R.br.

Grad/Općina

Razdoblje

1.4. do 30.9

Ostalo razdoblje

1

Grad Gospić

10,00 kn

7,00 kn

2

Grad Novalja

10,00 kn

7,00 kn

3

Grad Otočac

10,00 kn

7,00 kn

4

Grad Senj

10,00 kn

7,00 kn

5

Općina Brinje

7,00 kn

5,00 kn

6

Općina Donji Lapac

7,00 kn

5,00 kn

7

Općina Karlobag

10,00 kn

7,00 kn

8

Općina Lovinac

7,00 kn

5,00 kn

9

Općina Perušić

7,00 kn

4,90 kn

10

Općina Plitvička jezera

10,00 kn

7,00 kn

11

Općina Udbina

7,00 kn

5,00 kn

12

Općina Vrhovine

7,00 kn

5,00 kn

 

Članak 3.

Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost iz skupine Kampovi određuje se po gradovima i općinama kako slijedi:

R.br.

Grad/Općina

Razdoblje

1.4. do 30.9.

Ostalo razdobIje

1.

Grad Gospić

8,00 kn

5,00 kn

2.

Grad Novalja

10,00 kn

8,00 kn

3.

Grad Otočac

8,00 kn

5,00 kn

4.

Grad Senj

8,00 kn

5,00 kn

5.

Općina Brinje

5,60 kn

3,50 kn

6.

Općina Donji Lapac

6,00 kn

3,50 kn

7.

Općina Karlobag

8,00 kn

5,00 kn

8.

Općina Lovinac

6,00 kn

3,50 kn

9.

Općina Perušić

5,60 kn

3,50 kn

10.

Općina Plitvička jezera

8,00 kn

5,00 kn

11.

Općina Udbina

6,00 kn

3,50 kn

12.

Općina Vrhovine

6,00 kn

3,50 kn

 

Članak 4.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu po svakom registriranom krevetu određuje se po gradovima i općinama kako slijedi:

R.br.

Grad/Općina

Vrsta smještaja

Smještaj u domaćinstvu

Smjestaj na obiteljskom gospodarstvu

1

Grad Gospić

350,00 kn

200,00 kn

2

Grad Novalja

350,00 kn

200,00 kn

3

Grad Otočac

245,00 kn

140,00 kn

4.

Grad Senj

350,00 kn

200,00 kn

5

Općina Brinje

245,00 kn

140,00 kn

6

Općina Donji Lapac

245,00 kn

140,00 kn

7

Općina Karlobag

350,00 kn

200,00 kn

8

Općina Lovinac

245,00 kn

140,00 kn

9

Općina Perušić

245,00 kn

140,00 kn

10.

Općina Plitvička jezera

350,00 kn

200,00 kn

11

Općina Udbina

245,00 kn

140,00 kn

12

Općina Vrhovine

245,00 kn

140,00 kn

 

Članak 5.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu u kampu, kamp odmorištu ili kamp odmorištu — robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu određuje se po gradovima i općinama kako slijedi:

R.br.

Grad/Općina

Vrsta smještaja

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište — robinzonski smještaj

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište — robinzonski smještaj

1.

Grad Gospić

500,00 kn

250,00 kn

2

Grad Novalja

500,00 kn

250,00 kn

3

Grad Otočac

350,00 kn

175,00 kn

4

Grad Senj

500,00 kn

250,00 kn

5

Općina Brinje

350,00 kn

175,00 kn

6.

Općina Donji Lapac

350,00 kn

175,00 kn

7

Općina Karlobag

500,00 kn

250,00 kn

8

Općina Lovinac

350,00 kn

175,00 kn

9

Općina Perušić

350,00 kn

175,00 kn

10

Općina Plitvička jezera

500,00 kn

250,00 kn

11

Općina Udbina

350,00 kn

175,00 kn

12

Općina Vrhovine

350,00 kn

175,00 kn

 

Članak 6.

Turistička pristojba u godišnjem paušalnom iznosu koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, za sebe i članove uže obitelji, određuje se po gradovima i općinama kako slijedi:

R.br,

Grad/Općina

Prvi član

Drugi član

Za svakog slijedećeg člana

1.

Grad Gospić

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

2.

Grad Novalja

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

3.

Grad Otočac

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

4.

Grad Senj

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

5.

Općina Brinje

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

6.

Općina Donji Lapac

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

7.

Općina Karlobag

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

8.

Općina Lovinac

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

9

Općina Perušić

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

10.

Općina Plitvička jezera

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

11

Općina Udbina

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

12.

Općina Vrhovine

60,00 kn

60,00 kn

25,00 kn

 

Članak 7.

Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, određuje se u visini utvrđenoj u članku 2. i 3. ove Odluke za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

Upute za iznajmljivače soba, apartmana i prostora za kampiranje